GATE | DBT-JRF : 2018

GATE-BT
Rank-29
Bharti Arora
BT18S43030271
GATE-BT
Rank-118
Amit
BT18S48047135
GATE-BT
Rank-126
Sanjucta Adak
BT18S46031267
GATE-BT
Rank-176
Divya
BT18S48026160
GATE-XL
Rank-197
Priyanka Tiwari
XL18S18034041
GATE-BT
Rank-261
Sidharth
BT18S43021119
GATE-XL
Rank-274
Soumyajit
XL18S16051074
GATE-BT
Rank-299
Muskan Malhotra
BT18S43022355
GATE-BT
Rank-309
Manisha Kuanr
BT18S48035125
GATE-BT
Rank-309
Kuldeep Kaiwart
BT18S42061328
GATE-BT
Rank-337
Shweta Gomber
BT18S43029159
GATE-BT
Rank-357
Pranjal Jain
BT18S43041701
GATE-XL
Rank-375
Snigdha Tiwari
XL18S15017010
GATE-XL
Rank-401
Khushboo Rana
XL18S18018109
GATE-BT
Rank-413
Sachin Yadav
BT18S43034447
GATE-BT
Rank-482
Avantika Agarwal
BT18S45002209
GATE-BT
Rank-509
Manvir Singh
BT18S48024291
GATE-BT
Rank-509
Nikita Deshwal
BT18S48026092
GATE-BT
Rank-509
Shivam Prakash
BT18S43021293
GATE-BT
Rank-700
Mansi Joshi
BT18S43009074
GATE-XL
Rank-708
Nandita Sharma
XL18S18018107
GATE-XL
Rank-708
Kishan Jaiswal
XL18S15029574
GATE-BT
Rank-754
Sahil Dhull
BT18S43011168
GATE-BT
Rank-881
Peerzada Abdul
BT18S43017085
GATE-BT
Rank-932
Vishal kukrega
BT18S43003060
GATE-BT
Rank-1004
Disha Arora
BT18S43030079
GATE-BT
Rank-1004
Vikas kumar
BT18S48025101
GATE-BT
Rank-1004
Abhishek Kaushik
BT18S43008309
GATE-XL
Rank-1111
Harjot Kaur
XL18S18039143
GATE-BT
Rank-1338
Shalu Kumari
XL18S13036163
GATE-BT
Rank-1351
Suparna Sen
BT18S43022305
GATE-XL
Rank-1406
Daya Sharma
XL18S13030062
GATE-XL
Rank-1406
Pooja
XL18S13036159
GATE-XL
Rank-1406
Chetna
XL18S13006213
GATE-BT
Rank-1655
Alpna Sachan
BT18S43007864
GATE-BT
Rank-1932
Pratik Dhakale
BT18S42037088
JNU-CEEB
Rank-25
Pratik Dhakale
270047